О НАМА

О нашој Задрузи

Земљорадничка задруга Агро Ртањ основана је 20.04.2018. године у Сокобањи са циљем да обједини струку и удружи знање.

Претежна делатност је 0150 – Мешовита пољопривредна производња

ЗЗ “Агро Ртањ” има 23 члана, а од тог броја 12 су жене, што је више од половине.

Чланови задруге су из Сокобање и 11 села (Ресник, Рујевица, Врмџа, Мужинац, Шарбановац, Бели Поток, Николинац, Читлук, Сесалац, Дуго Поље, Језеро).

Закључили смо да се локални пољопривредни производи, шумски плодови и лековито биље највише продају као сировина. Наша идеја је да унапредимо пољопривредну производњу и прераду, брендирамо локални производ, укључимо у туристичку понуду Општине Сокобања и упоредо радимо на развоју руралног туризма.

Наш ослонац су пољопривредна газдинства, односно чланови – кооперанти задруге и чланови њихових породица, са циљем да их економски оснажимо, пробудимо наду и створимо шансу за оживљавање Сокобањских села.

КОНТАКТ

Земљорадничка задруга “АГРО РТАЊ” Сокобања с. Врмџа 18236 Врмџа, Сокобања Tел: 063 8935 819 E-маил: agrortanj@gmail.com

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

  • Facebook Pagelike Widget
  • Facebook Pagelike Widget