Туризам представља прву привредну грану у Сокобањи и као такав је значајан за целокупни развој привреде општине.

Оно што је интересантно, а општина Сокобања има у изобиљу, јесте могућност развоја руралних подручја кроз унапређење пословања фарми и сеоских домаћинстава.

Развојем руралног туризма обезбедили би нова радна места, повећали укупне приходе, унапредили квалитет живота на селу, што би као позитивну последицу имало спречавање напуштања сеоских средина.

ЗЗ “Агро Ртањ“ ради на формирању туристичких услуга и активности унутар руралних подручја (ловни, риболовни, туризам у парковима природе, зимски, сеоски, екотуризам, здравствени, културни).

Организатори смо и традиционалног међународног фестивала еколошког и туристичког фестивала “Врмџа фест”.

КОНТАКТ

Земљорадничка задруга “АГРО РТАЊ” Сокобања с. Врмџа 18236 Врмџа, Сокобања Tел: 063 8935 819 E-маил: agrortanj@gmail.com

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

  • Facebook Pagelike Widget
  • Facebook Pagelike Widget