Lokalna strategija ruralnog razvoja(LSRR) rađena po LEADER pristupu za teritoriju LAG RTANJ za period do 2023.godine, odobrena je 06.05.2021.god. od strane evaluacione komisije Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede, i tripartitno teritorijalno partnerstvo LAG RTANJ je sada prva i jedina akreditovana Lokalna akciona grupa u Istočnoj Srbiji.

Područje LAG RTANJ obuhvata teritoriju svih naseljenih mesta na teritoriji opština Sokobanja i Boljevac . LAG RTANJ je nastao kroz višemesečni proces koji je obuhvatao aktivnosti informisanja celokupne zajednice, animiranja i mobilizacije ključnih lokalnih aktera iz privatnog, civilnog i javnog sektora.
Proces izrade LSRR za područje LAG RTANJ zasnivao se na principu održavanja radnih sastanaka svih ključnih lokalnih aktera iz sva tri navedena sektora. Tim je najpre radio na prikupljanju podataka i pripremi socio-ekonomske analize, izradi SWOT analize, a zatim se kroz radionice došlo do definisanja i usvajanja vizije, kao i definisanja strateških pravaca razvoja.

Ukupno je 42 realizovanih pripremnih sastanaka u 42 naseljena mesta na području Partnerstva sa ukupno 332 učesnika predstavnika zainteresovanih strana gde su bili predstavici mladih 85 (25,60%), predstavnici ugroženih grupa 42 (12,65%), predstavnici žena 47 (14,15%), predstavnici iz poljoprivredno-prehrambenog sektora 175 (52,71%), predstavnici udruženja i privrede 43 (12,95%), predsednici Mesne zajednice 35 (10,54%) predstavnici lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća 30 (9,04%) i predstavnici Poljoprivredne stručne službe.

Tokom 2020.godine zabeleženo je preko 25 medijskih nastupa LAG menadžera Slaviše Krstića na nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima – TV, novine, radio stanice i internet portali.

Interesantna je sama pozitivna atmosvera na preko 95% pripremnih sastanaka koja je stvorena prezentacijom LEADER pristupa ruralnom razvoju, kada su predstavnici zainteresovanih strana shvatili da mogu direktno da učestvuju u pripremi i realizaciji LSRR, imajući slobodu da ukažu na probleme, predlože inovativna rešenja a dobar deo ukaže na potencijale lokalne zajednice i sredine u kojoj žive i rade.
Ovakav naš pristup uz dodatne analize teritorije dao je odlične elemente za izradu LSRR LAG RTANJ što je i direktno preslikano u LSRR kao odraz potreba i model za rešavanje specifičnih problema u našem LAG partnerstvu.

LSRR za područje koje obuhvata LAG RTANJ predstavlja skup ciljeva, prioriteta, programa i razvojnih mera u cilju unapređenja ekonomskog razvoja područja i razvoja društvene infrastrukture bazirane na principima održivog razvoja sa ciljem unapređenja kvaliteta života ljudi u ruralnom području koje pokriva LAG. Kroz LSRR jasno je definisano stanje područja, sa svim njegovim karakteristikama i resursima značajnim za razvoj svih sektora.
Lokalna strategija ruralnog razvoja (LSRR) za period 2020-2023. godine za LAG RTANJ predstavlja temeljni sektorski strateški dokument područja.

U toku je izrada nacrta za IPARD III program 2021-2027 gde se planira akreditacija Mere 5 za finansiranje projekata akreditovanih Lokalnih akcionih grupa, kojih ima 21-a na teritoriji Republike Srbije a među njima je i naš LAG RTANJ .

LAG RTANJ tim

Izvor: Fb stranica LAG RTANJ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

five + six =